Weedwiper med vinger


4.3m C-Dax weedwiper med vinger

Enhver seriøs græsfrøavler bør have sin egen weedwiper. Den gør det let at bekæmpe fremmede græsser i din mark, og gør det til en hurtig fornøjelse at holde forlandet rent fra ukrudt, der trækkes ind fra rabatter og hegn.

Denne weedwiper har dobbelt så høj arbejdshastighed som andre weedwipere. 

Husk: En 4.3m weedwiper med 10 km/t svarer til en 8.6m weedwiper med 5 km/t

Har du en malkekvægsbedrift og døjer med  problemer med skræpper (rød hestehov) og tidsler, kan weedwiperen også hjælpe dig.

C-Dax Winged weedwiper fungerer som den normale C-Dax weedwiper men er udstyret med to vinger, som giver den en total arbejdsbredde på 4.3 meter.  Det er næsten en fordobling af arbejdsarealet i forhold til den “almindelige” weedwiper.

Den er hurtig og let at spænde på din ATV, og det specielle design på puderne gør, at der aftørres mere Roundup på bladene. Du kan desuden køre 2-3 gange så hurtigt, som du gør med den  normale “DLF weedwiper”, som du skal vente på at kunne låne og hente i sæsonen.

C-Dax Winged weedwiper kan styres enten af en C-Dax Sprayrider sprøjte eller med sin egen onboard tank (ekstraudstyr). Med en onboard tank er den let at dele mellem flere bedrifter.

Pakketilbud til græsfrøavlere:

 • 1 stk Winged weedwiper 4.3m (Husk den svarer til en 8-12m weedwiper pga højere arbejdshastighed)
 • 1 stk onboard tank
 • 1 stk elektrisk højderegulering inkl styreboks på ATV
 • Samling, montering test og al klargøring til køreklar
 • Pris kr 51.000,- ex moms

Væsken pumpes aktivt ud, og du kan, mens du kører, justere doseringen elektronisk efter hvor meget ukrudt du skal bekæmpe.

C-Dax weedwiper er særdeles miljøvenlig og besparende. Tankens indhold på 50 liter kan behandle op til ca 50 ha med. Du rammer præcis kun det ukrudt du skal og intet andet. Det svarer til gennemsnitligt 1 milliliter pr kvm eller det samme som en tusindedel mm nedbør. Normalt køres med ca 20% Roundup.

Weedwiper'en findes også i en billigere version uden vinger

 

Video 1: C-Dax Winged Weedwiper bekæmper hejre i Conni engrapgræs. Weedwiper på video har følgende ekstra udstyr: Kæder til ophæng af vinger, elektrisk løft, onboard tank. Der følger to sæt vinge slæbefødder med som kan bruges i stedet for vingerne. Vi anbefaler dog at du afmonterer slæbefødderne og kun bruger kæderne.

  Billede 1: C-Dax Winged weedwiper med onboard tank (ekstraudstyr). Weedwiperen kan også trækkes af din C-Dax Sprayrider Sprøjte. Fordelen ved en ATV trukket weedwiper er, at du har langt bedre overblik over, hvor højt ukrudtet er i forhold til afgrøden. Med C-Dax Weedwiperen kan du behandle, når højdeforskellen mellem afgrøde og ukrudt er langt mindre end hvis du anvendte den traditionelle traktortrukne DLF weedwiper. Billede 2: C-Dax Winged ATV Weedwiper med 4.3 meter arbejdsbredde trækkes let af en Honda TRX 250TE Recon eller større ATV. Hvis du har din egen weedwiper, skal du ikke vente på at du kan låne en af DLF, men du kan køre ud når tidspunkt og timing er helt perfekt. Billede 3: ATV Weedwiperen kan også med fordel anvendes på afgræsningsmarker, hvor der er problemer med skræpper eller tidsler.

  Billede 4: Sidefløjene kan slås op, hvis der er behov for behandling af smalle områder (f.ex bekæmpelse af bjørneklo i skov).
  Billede 5: Det er let klappe vingen op og låse den. Bemærk skrabekanten forrest på weedwiperen, som skraber lidt voks af bladene og gør ukrudtet mere modtageligt for Roundup opløsningen
  Billede 6: Højden kan indstilles fra ca. 5 til 35cm ved at flytte bolten, der er vist på billedetBillede 7: Bemærk at weedwiperen har en “skrabekant” forrest. Den skraber bladet først og gør det mere modtageligt for weedwiper puden. På billedet ses tydeligt, hvorledes weedwiperen rammer kvikgræsset, men ikke engrapgræssen nedenunder. (Kvikken er behandlet 6 dage tidligere og derfor gul). Trækstangen har to huller, kan vendes og er bøjet. Derved kan man hæve og sænke weedwiperens arbejdshøjde foran, så den altid er vandret. Se også billede 6. Du bør eftermontere kæden, som vist på billedet for, at vingerne følger med op, når du løfter midterdelen.Billede 8: Du kan behandle helt ud til skel også i blæsevejr med weedwiperen, og du rammer kun det som du vil. Bemærk at vingerne bevæger sig efter terrænet, så du kan køre op ad skråninger. De eftermonterede kæder løfter vingerne med, når midterdelen løftes. En effektiv behandling af fremmede græsser i din græsfrømark giver kontant udbytte på din DLF-Trifolium afregning og nedsætter ukrudtstrykket i årene fremover.Billede 9: Aftørringspuderne er af ægte New Zealandsk uld, som har fået en Non-dryp behandling. De er monteret skråt, så bladet glider hen ad weedwiperen for bedre kontakt. Derved aftørres mere Roundup, du får bedre effekt, og du kan køre hurtigere. Der er desuden overlap mellem puderne, så du rammer ukrudtet to gange. Dermed kan du køre 2-3 gange så hurtigt, som med den normale Oregon DLF weedwiper. Det er en god ide at montere kæden ud til vingen på din weedwiper som vist på billedet (ikke standard).

   Billede 10: Weedwiperen kan styres enten fra denne onboard tank (ekstraudstyr) eller via en C-Dax Sprayrider sprøjte. Bruger du on-board tanken er det let at dele en weedwiper mellem naboer og kolleger.
  • 4,3 m effektiv arbejdsbredde (samlet bredde 2.5m)
  • Arbejdshastighed 10-12 km/time (bemærk)
  • Galvaniseret ramme der ikke ruster
  • Mellem 0.4 og 40l/ha. Elektronisk regulator medfølger
  • 4 højdejusteringer mellem 5 og 35cm
  • Passer til alle C-Dax Sprayrider sprøjter
  • Kugletræk
  • Kan udbygges med elektrisk løft
  • Onboard tank kan tilkøbes (ekstra udstyr) 

  Relaterede produkter