C-Dax Weedwiper


C-Dax ATV Weedwiper til ukrudtbekæmpelse

En Weedwiper er et redskab, du kan koble på din C-Dax sprøjte og trække efter din ATV. Sprøjten pumper en opløsning af Round-up og vand ud i nogle uldpuder, som fugtes med opløsningen. Disse trækkes over afgrøden og rammer kun det ukrudt, som gror over afgrøden. Herved aftørres “wipes” Round-Up på bladene, og ukrudtet går ud. Weedwiperen har en arbejdsbredde på 2.3 meter.

Er du kvægbruger og har problemer med skræpper i dine afgræsningsmarker? Sprøjter du dem med Starane, ryger kløveren med. I stedet kan du hurtigt, let og mere miljøvenligt koble en Weedwiper til din ATV med C-Dax sprøjte. 

Er du træt af altid at skulle vente på at låne weed-wiperen fra DLF til at bekæmpe kvik og gold hejre i din engrapgræs? Så få din egen weed-wiper til ATV’en og kør ud på de rigtige tidspunkter. Du skal kun over marken én gang og kan køre 7-12 km/time med C-Dax weedwiperen.

C-Dax Weedwiper kobles let til din Sprayrider sprøjte, som pumper sprøjtevæsken ud i puderne af ægte uld. Disse er skråtstillet, så de rammer planten to gange og aftørrer Round-up på planten. Du rammer kun præcis det du vil, og du kan køre også i blæsevejr.

Med en ATV monteret weedwiper har du langt bedre mulighed for at styre højden og bekæmpe udkrudt. I græsfrø kan du f.ex. behandle, når der kun er 4-5 cm forskel mellem græsfrø og ukrudt.

Vil du have en bredere weedwiper, så læs om Winged Weedwiper.

Vil du have en weedwiper som er let at dele med naboer? Så monter den med en 50l Onboard tank. Så skal du ikke bruge sprøjten på din ATV og Weedwiperen bliver en selvstændig enhed

Hvad kan den bruges til?

 • Bekæmpelse af fremmede græsser i græsfrøproduktion
 • Bekæmpelse af fremmede græsser i kløverproduktion
 • Bekæmpelse af skræpper, tidsler og andet i afgræsningsmarker
 • Bekæmpelse af bjørneklo på større arealer

Billede 1: ATV Weedwiper. Den trækkes hen over afgrøden og rammer alt der er højere end afgrøden. Forrest ses en ekstra “skæreplade” på rammen. Dens funktion er at skrabe voksen af bladet, så optagelsen af Round-Up maksimeres. Bemærk de skråtstillede puder af ægte uld fra New Zealand. Det skrå design gør, at ukrudtet rammes to gange. 

 

Video 1: Her ses weedwiper i funktion. Video viser en winged weedwiper der bekæmper blød hejre i Conni engrapgræs. Winged weedwiper fungerer på nøjagtig samme måde som modellen uden "vinger" og er identisk opbygget. Weedwiper på video har følgende ekstra udstyr: Kæder til ophæng af vinger, elektrisk løft, onboard tank. Der følger to sæt vinge slæbefødder med som kan bruges i stedet for vingerneBillede 2: Her ses hvorledes weedwiperen fugter bladene på en kvikkoloni mens engrapgræsset underneden ikke rammes. Hjulene kan stilles i 4 indstillinger fra 8 til 38cm. Du kan evt bore flere huller i beslaget så du får flere indstillinger. Weedwiperens design med et hjul i hvert hjørne gør, at den kører stabilt, så man kan opnå en høj arbejdshastighed, typisk 7-12 km/tBillede 3: På en traditionel traktorweedwiper løber væsken via tyngdekraft ud i weedwiperen. Det betyder, at du skal vente på at komme i gang, og undervejs kan svampene blive for tørre og ikke virke på ukrudtet eller for våde og dryppe på afgrøden. Med C-dax Weedwiper pumpes væsken ud, og der følger en elektronisk regulator med, så du hele tiden kan stille det rigtige flow ud i svampene og holde dem perfekt fugtige.Billede 4: På billledet ses eftermontering af elektrisk løft til weedwiperen. Med dette udstyr kan du bekæmpe fremmede græsser i engrapgræs, selv når der er meget små forskelle mellem afgrøde og ukrudt. Det betyder at du får langt flere muligheder for at bekæmpe i løbet af sæsonen. Når du sidder på en ATV “nede i afgrøden” er det lettere at justere den rigtige højde. (El-løft laves af Rødkilde ATV - ikke C-Dax).

Billede 5: C-Dax Weedwiperen kobles let til din ATV og Sprayrider sprøjte. Arbejdshastigheden er op til 12 km/time, og du skal kun køre den ene vej, når du behandler. Billede 6: Selvom du kun har 2.3m arbejdsbredde har du stor kapacitet. Du kan køre efter kolonierne i marken (hurtigt) og behøver ikke køre over hele marken.  Billede 7: Triple sæt i transport stilling. Det tager ca 2 minutter at lave om til transportstilling.
 • 2.3 m effektiv arbejdsbredde (samlet bredde 2.5m)
 • Arbejdshastighed 10-12 km/time (bemærk)
 • Galvaniseret ramme der ikke ruster
 • Mellem 3.9 og 40l/ha. Elektronisk regulator medfølger
 • 4 højdejusteringer mellem 85 og 385mm
 • Passer til alle C-Dax Sprayrider sprøjter
 • Kugletræk
 • Kan udbygges med elektrisk løft
 • Kan udbygges til triple sæt med i alt 7m arbejdsbredde
 • Rigtig god til bekæmpelse af fremmede græsser såsom kvik, gold hejre og spildkorn i lave typer af engrapgræs, plænegræsser og hvidkløver.
 • Hurtig og effektiv til bekæmpelse af skræpper, tidsler og andet ukrudt i afgræsningsmarker
 • Let at koble på din ATV og komme i gang hurtigt.
 • Kan udbygges med løft og større bredde

Relaterede produkter