CMA Dustaway glatførebekæmpelse


Smart glatføre bekæmpelse

Med CMA Dustaway kan du lave miljøvenlig glatførekæmpelse hurtigt og enkelt med det C-Dax sprøjteudstyr, du måske allerede har.

Almindeligt vejsalt er baseret på kloridsalt, som er giftigt for træer og planter. ICE & DUST-AWAY er baseret på miljøvenligt calciummagnesiumacetat (CMA).

Der er mange fordele ved CMA Dustaway.

 • Biologisk nedbrydeligt
 • Ikke aggresivt mod træer og planter
 • Ikke korrosivt
 • Ingen negative effekter på grundvand
 • Udtørrer eller irriterer ikke hunde-/kattepoter
 • Gode tø-egenskaber
 • Lavt frysepunkt
 • Kan bruges præventivt
 • Forebygger glatte veje i op mod 60 timer

Kigger man isoleret på indkøbsomkostningen, er ICE & DUST-AWAY dyrere end almindeligt vejsalt, men i et langsigtet økonomisk perspektiv er billedet et andet. Vejsalt er mere korrosivt end CMA, og ifølge FDM bruges der årligt ca. 2 mia. kr. på rustudbedrelse. Vejsalt skader endvidere også veje og broer, men der findes ingen præcise tal herfor

Vi sælger CMA Ice & Dust-away i palletanke.

Billede 1: Du påfylder let CMA Ice and Dustaway fra palletanken på din Sprayrider.Billede 2: C-Dax Multibom/Budget bom til sprøjtning af Ice and DustawayBillede 3: Vinterbekæmpelse af glat føre med CMA DustawayBillede 4: Et hurtigt og effektivt sæt til vinterservice med lidt sne eller meget sne. Honda TRX 680FA Rincon monteret med C-Dax Sprayrider 80l sprøjte, Quicksmart adapter, Budget bom og KFI sneplov.

 • Miljøvenlig glatførebekæmpelse
 • Spredes med C-Dax sprøjteudstyr
 • Sælges i palletanke
 • Hurtigt og effektivt

Relaterede produkter